Sınav Mevzuatı Cilt 1.pdf

Sınav Mevzuatı Cilt 1

İsmail Ercan

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Birinci Kısım: Genel Esaslar
İkinci Kısım: Temel Haklar Ve Ödevler
Üçüncü Kısım: Cumhuriyetin Temel Organları
Dördüncü Kısım: Mali Ve Ekonomik Hükümler
Beşinci Kısım: Çeşitli Hükümler
Altıncı Kısım: Geçici Hükümler
Yedinci Kısım: Son Hükümler Türk Ceza Kanunu
Birinci Kitap: Genel Hükümler
Birinci Kısım: Temel İlkeler, Tanımlar Ve Uygulama Alanı
İkinci Kısım: Ceza Sorumluluğunun Esasları
Üçüncü Kısım: Yaptırımlar İkinci Kitap: Özel Hükümler
Birinci Kısım: Uluslararası Suçlar
İkinci Kısım: Kişilere Karşı Suçlar
Üçüncü Kısım: Topluma Karşı Suçlar
Dördüncü Kısım: Millete Ve Devlete Karşı Suçlar Ve Son Hükümler Türk Ceza Kanununun Yürürlük Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Ceza Muhakemesi Kanunu
Birinci Kitap: Genel Hükümler
Birinci Kısım: Kapsam, Tanımlar, Görev Ve Yetki
İkinci Kısım: Kararlar, Açıklanması Ve Tebliği, Süreler Ve Eski Hâle Getirme
Dördüncü Kısım: Koruma Tedbirleri
Beşinci Kısım: İfade Ve Sorgu
Altıncı Kısım: Savunma İkinci Kitap: Soruşturma
Birinci Kısım: Suçlara İlişkin İhbarlar Ve Soruşturma
İkinci Kısım: Kamu Davasının Açılması Üçüncü Kitap: Kovuşturma Evresi
Birinci Kısım: Kamu Davasının Yürütülmesi
İkinci Kısım: Kamu Davasının Sona Ermesi Dördüncü Kitap: Mağdur, Şikâyetçi, Malen Sorumlu, Katılan
Birinci Kısım: Suçun Mağduru İle Şikâyetçinin Hakları
İkinci Kısım: Kamu Davasına Katılma Beşinci Kitap: Özel Yargılama Usulleri
Birinci Kısım: Gaiplerin Ve Kaçakların Yargılanması, Tüzel Kişilerin Soruşturmada Ve Kovuşturmada Temsili, Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme Usulü
İkinci Kısım: Uzlaşma Ve Müsadere Altıncı Kitap: Kanun Yolları
Birinci Kısım: Genel Hükümler
İkinci Kısım: Olağan Kanun Yolları
Üçüncü Kısım: Olağanüstü Kanun Yolları Yedici Kitap: Kanun Yolları
Birinci Kısım: Yargılama Giderleri
İkinci Kısım: Çeşitli Hükümler Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Türk Medeni Kanunu
Birinci Kitap: Kişiler Hukuku
Birinci Kısım: Gerçek Kişiler
İkinci Kısım: Tüzel Kişiler İkinci Kitap: Aile Hukuku
Birinci Kısım: Evlilik Hukuku
İkinci Kısım: Hısımlık
Üçüncü Kısım: Vesayet Üçüncü Kitap: Miras Hukuku
Birinci Kısım: Mirasçılar
İkinci Kısım: Mirasın Geçmesi Dördüncü Kitap: Eşya Hukuku
Birinci Kısım: Mülkiyet
İkinci Kısım: Sınırlı Aynî Haklar Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Türk Borçlar Kanunu
Birinci Kısım: Genel Hükümler
İkinci Kısım: Özel Borç İlişkileri Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Türk Ticaret Kanunu
Birinci Kitap: Ticari İşletme
Birinci Kısım: Tacir 
İkinci Kısım: Ticaret Sicili
Üçüncü Kısım: Ticaret Unvanı Ve İşletme Adı
Dördüncü Kısım: Haksız Rekabet
Beşinci Kısım: Ticari Defterler
Altıncı Kısım: Cari Hesap
Yedinci Kısım: Acentelik İkinci Kitap: Ticaret Şirketleri
Birinci Kısım: Genel Hükümler
İkinci Kısım: Kollektif Şirket
Üçüncü Kısım: Komandit Şirket
Dördüncü Kısım: Anonim Şirket
Beşinci Kısım: Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket
Altıncı Kısım: Limited Şirket Üçüncü Kitap: Kıymetlı Evrak
Birinci Kısım: Genel Hükümler 
İkinci Kısım: Nama Yazılı Senetler
Üçüncü Kısım: Hamile Yazılı Senetler
Dördüncü Kısım: Kambiyo Senetleri
Beşinci Kısım: Kambiyo Senetlerine Benzeyen Senetler Ve Diğer Emre Yazılı Senetler
Altıncı Kısım: Makbuz Senedi Ve Varant Dördüncü Kitap: Taşıma İşleri
Birinci Kısım: Genel Hükümler 
İkinci Kısım: Eşya Taşıma
Üçüncü Kısım: Taşınma Eşyası Taşıması
Dördüncü Kısım: Değişik Tür Araçlar İle Taşıma
Beşinci Kısım: Yolcu Taşıma
Altıncı Kısım: Taşıma İşleri Komisyoncusu Beşinci Kitap: Deniz Ticareti
Birinci Kısım: Gemi 
İkinci Kısım: Donatan Ve Donatma İştirakı
Üçüncü Kısım: Kaptan
Dördüncü Kısım: Deniz Ticareti Sözleşmeleri
Beşinci Kısım: Deniz Kazaları
Altıncı Kısım: Gemi Alacakları
Yedinci Kısım: Sorumluluğun Sınırlanması Ve Petrol Kirliliği Zararının Tazmini
Sekizinci Kısım: Cebrî İcraya İlişkin Özel Hükümler Altıncı Kitap: Deniz Ticareti
Birinci Kısım: Genel Hükümler
İkinci Kısım: Sigorta Türlerine İlişkin Özel Hükümler Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
Birinci Kısım: Genel Hükümler
İkinci Kısım: Özel Hükümler
Üçüncü Kısım: Diğer Kanunların Değiştirilen Ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümleri Ve Son Hükümler Hukuk Muhakemeleri Kanunu
Birinci Kısım: Genel Hükümler
İkinci Kısım: Dava Çeşitleri, Dava Şartları Ve İlk İtirazlar
Üçücü Kısım: Yazılı Yargılama Usulü
Dördüncü Kısım: İspat Ve Deliller
Beşinci Kısım: Hüküm Ve Davaya Son Veren Taraf İşlemleri
Altıncı Kısım: Basit Yargılama Usulü
Yedinci Kısım: Yargılama Giderleri Ve Adli Yardım
Sekizinci Kısım: Kanun Yolları
Dokuzuncu Kısım: Çekişmesiz Yargı
Onuncu Kısım: Geçici Hukuki Korumalar
Onbirinci Kısım: Tahkim
Onikinci Kısım: Son Hükümler İcra Ve İflas Kanunu Birinci Bap: Teşkilat Ve Muhtelif Hükümler İkinci Bap: İlamların İcrası Üçüncü Bap: İlamsız Takip Dördüncü Bap: Haciz Yoliyle Takip Beşinci Bap: Rehnin Paraya Çevrilmesi Yol İle Takip Altıncı Bap: İflas Yoliyle Takip Yedinci Bap: İflasın Hukuki Neticeleri Sekizinci Bap: İflasın Tasfiyesi Dokuzuncu Bap: İhtiyati Haciz Onuncu Bap: Kiralar Hakkında Hususi Hükümler Vekiralanan Taşınmazların Tahliyesi Onbirinci Bap: İptal Davası Onikinci Bap: Konkordato İle Sermaye Şirketleri Ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması On Üçüncü Bap: Taksiratlı Ve Hileli İflas On Dördüncü Bap: İtibarın Yerine Gelmesi On Beşinci Bap: Fevkalade Hallerde Mühlet Ve Tatil On Altıncı Bap: Cezai Hükümler Onyedinci Bap: Hususi Hükümler (Tanıtım Bülteninden)

Sınav Mevzuatı (Cilt 2)

6.78 MB Dosya boyutu
9786059637718 ISBN
Gratis FİYAT

Teknoloji

PC e Mac

E-Kitabı indirdikten hemen sonra tarayıcınızda "Şimdi Oku" aracılığıyla veya ücretsiz Adobe Digital Editions okuma yazılımıyla okuyun.

iOS & Android

Tabletler ve akıllı telefonlar için: ücretsiz tolino okuyucu uygulamamız

eBook Reader

EKitabı doğrudan www.pennymiller.com.au mağazasındaki okuyucuya indirin veya ücretsiz Sony READER FOR PC / Mac veya Adobe Digital Editions yazılımıyla aktarın.

Reader

Otomatik senkronizasyondan sonra, okuyucuda e-Kitapları açın veya ücretsiz Adobe Digital Editions yazılımını kullanarak tolino cihazınıza manuel olarak aktarın.

Güncel Notlar

avatar
ACAR YALÇIN

18 Eyl 2020 ... Kaim Makam Sınav Mevzuat ve Konu Çalışma Kitabı Levent Ersin, Yiğit Yılmaz 2020. Yükleniyor. ... Kaim Makam Konu Anlatım Kitabı Cilt 1 ...

avatar
KORKMAZ YAVUZ

Sınav Mevzuatı Takım - İsmail Ercan 2018. Sınav Mevzuatı Cilt 1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. Türk Ceza Kanunu. Ceza Muhakemesi Kanunu. Türk Medeni ...

avatar
DOĞAN KARA

Cilt. Kitabı İncele. Tüm Tus Soruları. TUSDATA Ders Notları. Tus Kampı Özel Notlar ... 41 Deneme Sınavları Serisi. 41 DENEME SINAVLARI SERİSİ ( 1.Cilt ).

avatar
ÖZTÜRK ÖZDEMİR

Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları ve Sınav Soruları Cilt 1: kitabı en iyi fiyatla burada! Tıkla, Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları ve Sınav Soruları Cilt 1: eserini hızlı ...

avatar
ÇELİK YILDIRIM

Sınav Mevzuatı Cilt 1 en uygun fiyat, hızlı kargo ve kapıda ödeme seçenekleriyle bkmkitap.com’da. Sınav Mevzuatı Cilt 1 avantajlı fiyatlarıyla hemen satın almak için tıklayın!