Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Değer Artış Payı.pdf

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Değer Artış Payı

Nuri Aziz Midyat

1.1.2002de yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu ile mal rejimleri bahsinde önemli bir değişikliğe gidilmiş ve edinilmiş mallara katılma rejimi, yasal mal rejimi olarak kabul edilmiştir. Bu yeni mal rejimiyle birlikte hukuk dünyamıza edinilmiş mal, kişisel mal, denkleştirme vb. pek çok yeni kavram girmiştir. Bu yeni kavramlardan birisi de Değer Artış Payı Alacağıdır. Değer artış payı alacağı, Medeni Kanunun 227. maddesinde düzenlenmiş olup, maddenin temel amacı eşlerden birinin evlilik içerisinde diğerinin malvarlığına yapmış olduğu karşılıksız kazandırmaların tasfiye sırasında iadesinin talep edilebilmesini sağlamaktır. Ancak alelade bir alacak gibi kazandırmanın aynen iadesi adil bulunmamış, bunun yerine eşin katkısıyla orantılı bir alacak hakkına sahip olması ilkesi benimsenmiştir. Konunun önemine ve uygulamada karşılaşılma sıklığına rağmen Değer Artış Payı Alacağı Türk Hukukunda fazla incelenmemiş bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple konu, doktora tez çalışması olarak seçilmiş ve 29.6.2015 tarihinde jüri önünde savunularak başarılı bulunmuştur. Konunun incelenmesinde, mehaz kanun olması sebebiyle İsviçre Hukukundan geniş ölçüde yararlanılmıştır. Ayrıca uygulamada ortaya çıkan pek çok sorunun Yargıtay içtihatlarıyla çözümlenmiş olması sebebiyle Yargıtay kararlarına da mümkün olduğunca yer verilmiştir.
İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

DEĞER ARTIŞ PAYI KAVRAMI VE HÜKMÜN UYGULAMA ALANI
I. Değer Artış Payı Kavramı ve Hükmün Amacı
II. Hükmün Uygulama Alanı
A. Kanunun Yürürlük Tarihi Bakımından Hükmün Uygulama Alanı
B. Katkının Yapıldığı Zaman Açısından Hükmün Uygulama Alanı
C. Diğer Mal Rejimleri Bakımından Hükmün Uygulama Alanı
III. Terminoloji

İKİNCİ BÖLÜM

DEĞER ARTIŞ PAYI TALEP EDİLEBİLMESİNİN ŞARTLARI

I. Genel Olarak
II. Değer Artış Payı Talep Edilebilmesinin Şartları
A. Bir eşin diğer eşin malvarlığına ilişkin bir katkıda bulunması
1. Katkı Kavramı
2. Kazandırma Konusunda Anlaşma
3. Katkının Yöneldiği Mal
4. Katkının Amacı
a. Malın Edinilmesine Katkı
b. Malın İyileştirilmesine Katkı
c. Malın Korunmasına Katkı
B. Katkının Kısmen Veya Tamamen Karşılıksız Yapılması
C. Değer Artış Payı Almaktan Vazgeçilmemiş Olması
D. Katkıda Bulunan Eşin Bağışlama Kastının Olmaması
E. Mal Rejiminin Sona Ermiş Olması

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DEĞER ARTIŞ PAYININ HESAPLANMASI VE ÖDENMESİ

I. Değer Artış Payının Hesaplanması
A. Genel Olarak
B. Değer Artışı Kavramı
C. Hesaplama için gerekli olan veriler
1. Katkının Değeri:
2. Malın Başlangıç Değeri
3. Malın Tasfiye Anındaki Değeri
4. Değer Artış Katkı Oranı
D. Değer Artış Payı Alacağının Farklı İhtimallere Göre Hesaplanma Biçimi
1. Genel Olarak
a. Hesaplama Yöntemi
b. Kredili Mal Alımlarına İlişkin Özel Durum
2. Bir Mala Bir Kez Katkıda Bulunulması
3. Bir Mala Zaman İçerisinde Birden Fazla Kez Katkıda Bulunulması
a. Genel Olarak
b. Düzensiz ve Zamana Yayılmış Birden Fazla Katkı
c. Katkının Sık Ve Düzenli Aralıklarla Yapılması
d. Birden Fazla Katkı Durumunda Toplam Katkı Miktarı Üzerinden Birlikte Hesaplama Yapılması Görüşü
e. Görüşümüz
4. Bir Eşin Diğer Eşin Birden Fazla Malına Katkıda Bulunması: Toplu Hesaplama
E. Değer Artış Payı Alacağının Malvarlığı Gruplarına Özgülenmesi
1. Genel Olarak
2. Bir mal için birden fazla kez katkıda bulunulması durumunda değer artış payı alacağının özgülenmesi
3. Birden fazla mala katkıda bulunulması (Toplu hesaplama) durumunda değer artış payı alacağının özgülenmesi
II. Değer Artış Payı Alacağının Katılma Alacağının Hesaplanmasına Etkisi
III. Değer Artış Payı Alacağının Talep Edilmesi ve İfası
A. Değer Artış Payı Alacağının Talep Edilmesi
B. Değer Artış Payı Alacağının İfası
C. Zamanaşımı

1. Genel Olarak
2. İsviçre Hukukundaki Durum
3. Türk Hukukundaki Durum

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
EŞLER ARASINDA KAZANDIRMANIN DİĞER KAYNAKLARI VE DEĞER ARTIŞ PAYI ALACAĞIYLA İLİŞKİSİ

I. Genel Olarak
II. Değer Artış Payı Alacağının Eşler Arasında Borç İlişkisi Doğuran Diğer Borç Kaynaklarıyla İlişkisi
III. Eşler Arasında Kazandırmanın Diğer Kaynakları
A. Aile Hukukundan Doğan Kazandırmalar
B. Eşler Arasındaki Hukuki İlişkiden Doğan Gerçek Anlamda Kazandırmalar
C. Eşler Arasındaki Hukuki İlişkiden Doğan Görünüşte Kazandırmalar (İnançlı İşlemler)
IV. Değer Artış Payı Alacağının Katkı Payı Alacağı ile Karşılaştırılması
A. Katkı Payı Kavramı
B. Katkı Payı Talep Edilebilmesinin Koşulları
C. Katkı Payı Alacağı ile Değer Artış Payı Alacağının Karşılaştırılması
SONUÇ

KAYNAKÇA

(Tanıtım bülteninden)

Hukuk alanında gelişmek için Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Değer Artış Payı kitabını mutlaka okuyun. Avrupa'nın her yerinden uygun fiyata satın almak için hemen tıklayın! Demir, Mehmet; Türk Medeni Kanunu’na Göre Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Değer Artış Payı ve Denkleştirme Alacağı, TBB Dergisi, S. 61, 2005, s. 298-299; Demir, Şamil; Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Artık Değerin Hesaplanması ve Paylaştırılması, Ankara

1.86 MB Dosya boyutu
9786051526041 ISBN
Gratis FİYAT

Teknoloji

PC e Mac

E-Kitabı indirdikten hemen sonra tarayıcınızda "Şimdi Oku" aracılığıyla veya ücretsiz Adobe Digital Editions okuma yazılımıyla okuyun.

iOS & Android

Tabletler ve akıllı telefonlar için: ücretsiz tolino okuyucu uygulamamız

eBook Reader

EKitabı doğrudan www.pennymiller.com.au mağazasındaki okuyucuya indirin veya ücretsiz Sony READER FOR PC / Mac veya Adobe Digital Editions yazılımıyla aktarın.

Reader

Otomatik senkronizasyondan sonra, okuyucuda e-Kitapları açın veya ücretsiz Adobe Digital Editions yazılımını kullanarak tolino cihazınıza manuel olarak aktarın.

Güncel Notlar

avatar
ACAR YALÇIN

TMK 236.madde edinilmiş mallara katılma rejiminde bazı hallerde katılma alacağının azaltılmasına karar verilebileceğini öngörmüştür. Buna göre evlilik birliği zina veya hayata kast sebebiyle açılan boşanma davas ıyla sona erdirilmişse kusurlu eşin artık değerdeki pay oranı azaltılabilecek veya kaldırılabilecektir. Ambalaj Kağıtları ve Defter Kaplıkları; Ambalajlama Aksesuarları ve Süsler; Ambalajlama Yardımcı Ürünleri; Anahtarlık; Aquarel Boya; Asetatlar; Askılı Ve Aksesuarlar

avatar
KORKMAZ YAVUZ

Hukuk Dairesi'nin en güncel içtihatları ve edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesine ilişkin olan konularda diğer Yargıtay Hukuk Daireleri tarafından verilmiş ... 2002 tarihli MK Yasal mal rejiminin (Edinilmiş Mallara. Katılma ... Katılma Alacağı - Katkı Payı Alacağı Davaları ... tasfiye sırasında maldaki değer artışı için.

avatar
DOĞAN KARA

Katılma Alacağı Davası Nedir? Değer Artış Payı ve Katkı Payı Alacağı Nedir? Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Nedir? Boşanma Davası ve Mal Paylaşımı Davası ... 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'muzda edinilmiş mallara katılma rejimi, yasal mal rejimi olarak kabul edilmiştir. Değer artış payı alacağı, edinilmiş mallara ...

avatar
ÖZTÜRK ÖZDEMİR

Edinilmiş mallara katılma rejiminde değer artış payı alacağının hesaplanması, eşlerin evlilik birliği içinde birbirlerinin malvarlığı değerlerine birden fazla kere katkı yapması ve piyasadaki dalgalanmalar sebebiyle oldukça karışıktır. Katkıya ilişkin değer garantisi de bu karışıklığı artırmaktadır. Çalışmamızda; değer artış payı alacağının hukuki ... 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'muzda edinilmiş mallara katılma rejimi, yasal mal rejimi olarak kabul edilmiştir. Değer artış payı alacağı, edinilmiş mallara katılma rejiminde, yasada düzenlenmiş en önemli kurumlardan biridir. Eşler, evlilik süresince birbirlerinin malvarlıklarına, malvarlığı veya emek ile katkıda bulunmaktadırlar. Evlilik birliği herhangi bir ...

avatar
ÇELİK YILDIRIM

Türk Medeni Kanunu'Na göre edinilmiş mallara katılma rejiminde. Değer Artış payı ve denkleştirme alacağı. Doç. Dr. Mehmet DEMİR*. I. Genel Olarak. Merhabalar..Edinilmiş mallara katılma rejiminde artık değeri hesaplarken her eşin edinilmiş mallarının toplam değerine Bu durumda 100/300= 1/3 olur. 450/3=150 tl olur.Yani değer artış payı alacağı 150.00 tl'dir.İşte sorun burada başlıyor Bu...