Vad ve Va’id Ekseninde Hulf.pdf

Vad ve Va’id Ekseninde Hulf

Hamdi Akbaş

Biz bu çalışmamızda insanın Allah ile olan ilişkisine temel teşkil edecek Allah’ın kelamında / sözlerinde durup durmayacağı, bunda bir değişiklik yapıp yapmayacağı ve insanlar için önceden belirlediği va‘dve va‘îdinî yerine getirip getirmeyeceği gibi meseleler hakkında varit olan nasları ve bu nasların şimdiye kadar nasıl algılandığını tespit etmek istiyoruz. Konumuzu işlerken araştırmamızı üç bölümde ele aldık. Birinci bölümde va‘d, va‘îd ve değişmezlik ifade eden Kur’anî kavramları inceledik. İkinci bölümde özellikle Kur’an’da Allah’ın kelamında değişmezlik ifade eden ayetlerin yanında Onun va‘d ve va‘îd bildiren sözlerini ve bu sözler üzerine dile getirilen yorumları belirlemeye çalıştık. Bu bağlamda Allah’ın asla bir kimseye zulmetmeyeceğini bildiren ayet ve yorumlara da dikkat çekerek O’nun mutlak adaletinin ne şekilde gerçekleşebileceğini açıklamaya çalıştık. Üçüncü bölümde ise Allah’ın kelamındaki değişmezliğin inanç bağlamında hangi konulara uygulanabilir olacağını ortaya koymaya çalıştık. Bu çerçevede özellikle sünnetullah, fıtratullah, sıbğatullah, şefaat, beda’ ve Allah’ın va‘dve va‘îdinden cayıp caymamasının imkanı gibi konuları kelamî perspektiften inceledik. (Tanıtım Bülteninden)

el-Va´d ve’l-Va´îd’’ İlkesi Temelinde Ebû Ali el-Cübbâî’ye Göre İhbât ve Tekfîr- / Sayfalar : 2929-2940 PDF

3.99 MB Dosya boyutu
9786052581834 ISBN

Teknoloji

PC e Mac

E-Kitabı indirdikten hemen sonra tarayıcınızda "Şimdi Oku" aracılığıyla veya ücretsiz Adobe Digital Editions okuma yazılımıyla okuyun.

iOS & Android

Tabletler ve akıllı telefonlar için: ücretsiz tolino okuyucu uygulamamız

eBook Reader

EKitabı doğrudan www.pennymiller.com.au mağazasındaki okuyucuya indirin veya ücretsiz Sony READER FOR PC / Mac veya Adobe Digital Editions yazılımıyla aktarın.

Reader

Otomatik senkronizasyondan sonra, okuyucuda e-Kitapları açın veya ücretsiz Adobe Digital Editions yazılımını kullanarak tolino cihazınıza manuel olarak aktarın.

Güncel Notlar

avatar
ACAR YALÇIN

VA’D VE VA’İD EKSENİNDE İLAHİ ADALET Arş. Gör. Hamdi AKBAŞ1 Arş. Gör. Ömer SADIKER2 Özet Adalet kavramı insanların üzerinde tartıtıkları önemli konulardan biridir. Bu kavram genellikle ilahi düzlemde Allah’ın adaleti ve Allah’ın adaletinin hangi boyutlarda değerlendirilmesi gerektiği eklinde ele

avatar
KORKMAZ YAVUZ

30 Apr 2020 ... ... a Veteran. You only need to have one of them for this purpose. Learn about the different types of VA ID cards and other Veteran ID options. 24 Mar 2016 ... You have several options: You can access and print a free Veterans identification proof of service letter through the joint VA/DoD web portal, ...

avatar
DOĞAN KARA

Hadis Edebiyatının Oluşmasına Etki Eden Faktörler. Mihne Süreci ve Halku’l-Kur’an Olayı. Hicrî III. asrın ilk yarısında Me’mun ile başlayan, Mu’tasım (218-228/833-842) ve Vasık (228-233/842-847) dönemlerinde devam eden ve Mütevekkil (233-247/847-861) zamanında son bulan Mihne ve Halku’l-Kur’an Fitnesi İslâm kültür tarihinin akışını derinden etkilemiştir. Yanı sıra o, delil ve makuliyetten kopuk bir inancın gerekçesiz inanca 45 Matûrîdî, Kitâbu’t-Tevhîd, s.67. 46 Matûrîdî, Kitâbu’t-Tevhîd, s.254. 47 Matûrîdî, Kitâbu’t-Tevhîd, s.253. 48 Cüveynî’ye göre nübüvvet, aklın idrak etmediği va’d ve va’îd ile ilgili hükümler ihtiva eder.

avatar
ÖZTÜRK ÖZDEMİR

You have several options for denoting your veteran status, whether for proud public display or for situations requiring proof of service, such as healthcare or ...

avatar
ÇELİK YILDIRIM

Hadis Edebiyatının Oluşmasına Etki Eden Faktörler. Mihne Süreci ve Halku’l-Kur’an Olayı. Hicrî III. asrın ilk yarısında Me’mun ile başlayan, Mu’tasım (218-228/833-842) ve Vasık (228-233/842-847) dönemlerinde devam eden ve Mütevekkil (233-247/847-861) zamanında son bulan Mihne ve Halku’l-Kur’an Fitnesi İslâm kültür tarihinin akışını derinden etkilemiştir. Yanı sıra o, delil ve makuliyetten kopuk bir inancın gerekçesiz inanca 45 Matûrîdî, Kitâbu’t-Tevhîd, s.67. 46 Matûrîdî, Kitâbu’t-Tevhîd, s.254. 47 Matûrîdî, Kitâbu’t-Tevhîd, s.253. 48 Cüveynî’ye göre nübüvvet, aklın idrak etmediği va’d ve va’îd ile ilgili hükümler ihtiva eder.