Teknoloji

PC e Mac

E-Kitabı indirdikten hemen sonra tarayıcınızda "Şimdi Oku" aracılığıyla veya ücretsiz Adobe Digital Editions okuma yazılımıyla okuyun.

iOS & Android

Tabletler ve akıllı telefonlar için: ücretsiz tolino okuyucu uygulamamız

eBook Reader

EKitabı doğrudan www.pennymiller.com.au mağazasındaki okuyucuya indirin veya ücretsiz Sony READER FOR PC / Mac veya Adobe Digital Editions yazılımıyla aktarın.

Reader

Otomatik senkronizasyondan sonra, okuyucuda e-Kitapları açın veya ücretsiz Adobe Digital Editions yazılımını kullanarak tolino cihazınıza manuel olarak aktarın.

Güncel Notlar

avatar
ACAR YALÇIN

Bu doğrultuda çalışma, gençlerin sosyal medya mecralarında paylaşıma ilişkin tutumlarını açıklayan e-sosyal sermaye, e-sosyal güven ve sosyal medyaya ... Sosyal Sermaye, Duygu ve Motivasyon Temelinde Çalışanların. Bilgi Paylaşma Niyetinin Belirleyicileri. Determinants of Employees' Knowledge Sharing ...

avatar
KORKMAZ YAVUZ

... Grup Başkanvekili Oktay Vural, TOBB 71. Genel Kurulu'nda konuştu.Haberhttp: //haberler.com/oktay-vural-sosyal-sermaye-buyuk-bir-tehdit-7264300-haberi/

avatar
DOĞAN KARA

Sosyal sermayeyi elitlere yara sağlayan bir sermaye türü olarak tanımlayan Bourdeiu’ya karşı Coleman, ki Bourdeiu’dan etkilenmesine rağmen, sosyal sermayenin sadece güçlülerle, yani elitlerle sınırlı olmadığını, aynı zamanda dezavantajlı gruplara da fayda sağladığını ileri sürmüştür [15]. Sosyal sermaye terimi toplumun kolay açıklanamayan kaynaklarını, ortak değerlerini ve günlük yaşamda bunların üzerine inşa ettiğimiz güven gibi olguları kavramsallaştırmanın bir yoludur. Bu terim Fransa’da Pierre Bourdieu, ABD’de James Coleman ve Robert Putnam gibi yazarların büyük çeşitlilikler gösteren ...

avatar
ÖZTÜRK ÖZDEMİR

SOSYAL SERMAYE DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ VE SOSYAL SERMAYE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: GÖNÜLLÜ TEŞEKKÜLER BAĞLAMINDA KAYSERİ ÖRNEĞİ iv ÖZET SOSYAL SERMAYENİN UNSURLARI VE EKONOMİK KALKINMAYLA İLİŞKİSİ Erman ŞAVKAR AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI Haziran 2011 TEZ DANIŞMANI: Doç. Dr. Mehmet KARAGÜL Kişi ve kurumların güvene dayalı ilişkilerinin ekonomik açıdan incelenmesi,

avatar
ÇELİK YILDIRIM

Sosyal sermaye diğer sermaye türleriyle birlikte iĢletmelerin baĢarılı bir performans göstermesinde rol oynayan önemli bir kaynaktır. Sosyal sermaye kavramı, çeĢitli disiplinlerde farklı anlamlar içerecek Ģekilde ele alınmaktadır. Kavramın sahası iktisattan, organizasyon sosyolojisine, politik Sosyal Sermaye Yönetimi dersinde genel olarak sosyal sermaye kavramı tanımlanarak daha çok iletişim bakış açısıyla insan ilişkilerinin en etkili şekilde sürdürülmesini sağlayan kimi konu başlıklarına, çatışma yönetimi, duygusal zeka, mobbing değinilecektir.