Sosyal Refah Devleti ve Türkiye.pdf

Sosyal Refah Devleti ve Türkiye

Pınar Özdemir

İktisadi düşünceler tarihini şekillendiren en önemli tartışma alanları sıralandığında devletin ekonomideki rolü kuşkusuz ilk sıralarda gelir. İnsanlık tarihi, toplumsallaşma, devletleşme ve değişen devlet yönetimleri ile örülmüştür. Bu süreçte birey, devlet, toplum ilişkilerinin irdelenmesi sosyal bilimlerin ilgi alanı olmuştur. Refah devleti konusu tam da bu birimlerin birbirine karşı olan görev, yetki ve sorumlulukları üzerine süre giden tartışmaların merkezine oturmaktadır. Zira 1980’lerden sonra neo liberalizmin yükselen ideoloji olması, merkezi devletin ekonomideki rolünü sınırlayan, birçok konuda sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlere aktif rol yükleyen bir süreci beraberinde getirmiştir. Bu süreçle birlikte yoksulluk sorunun çözümü başta olmak üzere birçok konu merkezi devlet otoritesinin ajandasından silinmeye başlanmış, sosyal politika alanı daralmaya ve refah devletleri de neo liberalizm söylemleri ile tutarlı bir şekilde dönüşmeye başlamıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin sosyal politika pratiklerini irdelemek ve neden bir refah devleti olamadığını sorgulamaktır. Bu sorgulama yapılırken hem sosyal bilimler alanında eğitim gören öğrencilere, ilgili konularda çalışan akademisyenlere hem de konuya merak duyan okurlara katkı sunacak bir kaynak ortaya çıkarmak hedeflenmiştir. Çalışma devlet kavramı ve devletin ekonomideki rolü üzerine tartışmaları genel hatları ile ortaya koyan birinci bölümle başlamaktadır. Çalışmanın ikinci bölümünde refah devleti üzerine yürütülen teorik tartışmalar incelenmektedir. Üçüncü bölüm Türkiye’de uygulanan sosyal politikaların çerçevesi ele alınacaktır. Dördüncü bölümde Türkiye’nin neden bir refah devleti olamadığı sorusuna yanıt aranacaktır. Konular irdelenirken güncel istatistiklerden yararlanılmış, böylelikle araştırma soyut teorik tartışmaların ötesine taşınmıştır. (Tanıtım Bülteninden)

REFAH DEVLETİ MODELLERİ, FARKLI REFAH DEVLETİ ANLAYIŞLARI VE TÜRKİYE'NİN DURUMU 4.1. Gøsta Esping-Andersen’in Refah Devletinin Temel Üçlü Sınıflandırması .. 215 ... Türkiye’de Sosyal Refah Devleti ..... 259 4.6. Refah Modellerinin Değerlendirilmesinde Türkiye’nin Yeri ..... 273 4.7. Refah Devletinin Geleceğine Yönelik ... Dolaysıyla sosyal devlet ya da refah devleti politikalarına anlık ihtiyaçların karşılanması, yaygınlaşan yoksulluğa çare üretilebilmesi, hatta sosyalizme körü oluşturulabilmesi(!) için bugün geçmiştekinden daha fazla gereksinim olduğu halde, ekonomik ve siyasal zemini olmadığı için sistem devreye girememektedir.

9.59 MB Dosya boyutu
9786059374989 ISBN
Gratis FİYAT

Teknoloji

PC e Mac

E-Kitabı indirdikten hemen sonra tarayıcınızda "Şimdi Oku" aracılığıyla veya ücretsiz Adobe Digital Editions okuma yazılımıyla okuyun.

iOS & Android

Tabletler ve akıllı telefonlar için: ücretsiz tolino okuyucu uygulamamız

eBook Reader

EKitabı doğrudan www.pennymiller.com.au mağazasındaki okuyucuya indirin veya ücretsiz Sony READER FOR PC / Mac veya Adobe Digital Editions yazılımıyla aktarın.

Reader

Otomatik senkronizasyondan sonra, okuyucuda e-Kitapları açın veya ücretsiz Adobe Digital Editions yazılımını kullanarak tolino cihazınıza manuel olarak aktarın.

Güncel Notlar

avatar
ACAR YALÇIN

31 Mar 2020 ... ... yine bu devletlerin siyasi ve sosyal yapılarının tekrar sorgulanmasına yol açmıştır. ... Buna karşın, COVID-19 henüz bir pandemi bile değilken Türkiye, ... Sonuç olarak refah devleti kavramının yukarıda belirtilen çerç... 4 Kas 2018 ... Bu tasnifin haricinde Wilensky ve Lebeaux'un 1958 yılında yazdığı ve refah devletlerini iki türe ayıran çalışmada, sosyal refah kurumlarına ...

avatar
KORKMAZ YAVUZ

Pınar Özdemir Çukadar. İktisadi düşünceler tarihini şekillendiren en önemli tartışma alanları sıralandığında devletin ekonomideki rolü kuşkusuz ilk sıralarda gelir.

avatar
DOĞAN KARA

26 May 2020 ... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin devleti ve milletiyle bu sınavı çok ... Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Sosyal Koruma Kalkanı ...

avatar
ÖZTÜRK ÖZDEMİR

Bu tez çalışması, yoksullukla mücadele alanında Avrupa ve Türk sosyal yar-dım sistemlerinin hangi evrelerden geçtiğini, Türkiye’de uygulanan sosyal yardım modelinin Avrupa’nın hangi refah modelinin özelliklerini taşıdığını ve daha etkili sosyal yardım programları için neler yapılması gerektiğini kar- “Refah Devleti Anlayışı ve Refah Devleti Ülkelerindeki Vergi Politikaları”, Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir. Tunaya, T.Z (1980). “Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku”, İstanbul Üniversitesi Yayınları Sosyal Devlet ile ilgili araştırma …

avatar
ÇELİK YILDIRIM

" 1982 Anayasasında da yine (mad.5) devletin temel amaç ve görevleri açıklanır, bunlar, “kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî