Ceza Muhakemesi Kanunu ve İlgili Mevzuat.pdf

Ceza Muhakemesi Kanunu ve İlgili Mevzuat

İsmail Ercan

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU BİRİNCİ KİTAP: Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM: Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki BİRİNCİ BÖLÜM: Kapsam ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM: Görev ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Bağlantılı Davalar DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Yetki BEŞİNCİ BÖLÜM: Hâkimin Davaya Bakamaması ve Reddi İKİNCİ KISIM: Kararlar, Açıklanması ve Tebliği, Süreler ve Eski Hâle Getirme BİRİNCİ BÖLÜM: Kararlar, Açıklanması ve Tebliği İKİNCİ BÖLÜM: Süreler ve Eski Hâle Getirme ÜÇÜNCÜ KISIM: Tanıklık, Bilirkişi İncelemesi ve Keşif BİRİNCİ BÖLÜM: Tanıklık İKİNCİ BÖLÜM: Bilirkişi İncelemesi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Gözlem Altına Alınma, Muayene, Keşif ve Otopsi DÖRDÜNCÜ KISIM: Koruma Tedbirleri BİRİNCİ BÖLÜM: Yakalama ve Gözaltı İKİNCİ BÖLÜM: Tutuklama ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Adlî Kontrol DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Arama ve El Koyma BEŞİNCİ BÖLÜM: Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi ALTINCI BÖLÜM: Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme YEDİNCİ BÖLÜM: Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat BEŞİNCİ KISIM: İfade ve Sorgu BİRİNCİ BÖLÜM: İfade veya Sorgu İçin Çağrı İKİNCİ BÖLÜM: İfade ve Sorgu Usulü ALTINCI KISIM: Savunma BİRİNCİ BÖLÜM: Müdafi Seçimi, Görevlendirilmesi, Görev ve Yetkileri İKİNCİ KİTAP: Soruşturma BİRİNCİ KISIM: Suçlara İlişkin İhbarlar ve Soruşturma BİRİNCİ BÖLÜM: Soruşturmanın Gizliliği, Suçların İhbarı İKİNCİ BÖLÜM: Soruşturma İşlemleri İKİNCİ KISIM: Kamu Davasının Açılması BİRİNCİ BÖLÜM: Kamu Davasının Açılması İKİNCİ BÖLÜM: Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar, İtiraz ve İddianamenin İadesi ÜÇÜNCÜ KİTAP: Kovuşturma Evresi BİRİNCİ KISIM: Kamu Davasının Yürütülmesi BİRİNCİ BÖLÜM: Duruşma Hazırlığı İKİNCİ BÖLÜM: Duruşma ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Duruşmanın Düzen ve Disiplini DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması BEŞİNCİ BÖLÜM: Duruşma Tutanağı İKİNCİ KISIM: Kamu Davasının Sona Ermesi BİRİNCİ BÖLÜM: Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm İKİNCİ BÖLÜM: Suç Niteliğinde Değişiklik ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Karar ve Hüküm DÖRDÜNCÜ KİTAP: Mağdur, Şikâyetçi, Malen Sorumlu, Katılan BİRİNCİ KISIM: Suçun Mağduru ile Şikâyetçinin Hakları İKİNCİ KISIM: Kamu Davasına Katılma BEŞİNCİ KİTAP: Özel Yargılama Usulleri BİRİNCİ KISIM: Gaiplerin ve Kaçakların Yargılanması, Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili, Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme Usulü BİRİNCİ BÖLÜM: Gaiplerin Yargılanması İKİNCİ BÖLÜM: Kaçakların Yargılanması ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme İKİNCİ KISIM: Uzlaşma ve Müsadere BİRİNCİ BÖLÜM: Uzlaşma İKİNCİ BÖLÜM: Müsadere Usulü ALTINCI KİTAP: Kanun Yolları BİRİNCİ KISIM: Genel Hükümler İKİNCİ KISIM: Olağan Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM: İtiraz İKİNCİ BÖLÜM: İstinaf ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Temyiz ÜÇÜNCÜ KISIM: Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM : (…) Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi İKİNCİ BÖLÜM: Kanun Yararına Bozma ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yargılamanın Yenilenmesi YEDİNCİ KİTAP: Yargılama Giderleri ve Çeşitli Hükümler BİRİNCİ KISIM: Yargılama Giderleri İKİNCİ KISIM: Çeşitli Hükümler CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM: Uyum Hükümleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli Hükümler ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN BİRİNCİ KISIM: Genel Hükümler İKİNCİ KISIM: Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri BİRİNCİ BÖLÜM: Hukuk Mahkemeleri İKİNCİ BÖLÜM: Ceza Mahkemeleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cumhuriyet Başsavcılığı DÖR DÜNCÜ BÖLÜM: Ortak Hükümler ÜÇÜNCÜ KISIM: Bölge Adliye Mahkemeleri BİRİNCİ BÖLÜM: Kuruluş İKİNCİ BÖLÜM: Görevler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Nitelik ve At ama DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ortak Hükümler DÖRDÜNCÜ KISIM: Son Hükümler ÇOCUK KORUMA KANUNU BİRİNCİ KISIM: Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Temel İlkeler İKİNCİ BÖLÜM: Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler İKİNCİ KISIM: Soruşturma ve Kovuşturma BİRİNCİ BÖLÜM: Soruşturma İKİNCİ BÖLÜM: Kovuşturma ÜÇÜNCÜ KISIM: Mahkemeler ve Cumhuriyet Savcılığı BİRİNCİ BÖLÜM: Mahkemelerin Kuruluş, Görev ve Yetkisi İKİNCİ BÖLÜM: Cumhuriyet Savcılığı ve Kolluk ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Sosyal İnceleme DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Denetim DÖRDÜNCÜ KISIM: Çeşitli Hükümler MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM: Mal Bildirimleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Ceza Hükümleri DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Bu Kanunda Yazılı Suçlar ile Bazı Suçlardan Dolayı Soruşturma Usulü BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli Hükümler MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN (Tanıtım bülteninden)

CU082 Ceza Muhakemesi Kanunu ve İlgili Mevzuat Zekerya YILMAZ 2005 Baskı, 960 Sayfa, ISBN 978-975-347-900-4

8.33 MB Dosya boyutu
9786059637466 ISBN
Gratis FİYAT

Teknoloji

PC e Mac

E-Kitabı indirdikten hemen sonra tarayıcınızda "Şimdi Oku" aracılığıyla veya ücretsiz Adobe Digital Editions okuma yazılımıyla okuyun.

iOS & Android

Tabletler ve akıllı telefonlar için: ücretsiz tolino okuyucu uygulamamız

eBook Reader

EKitabı doğrudan www.pennymiller.com.au mağazasındaki okuyucuya indirin veya ücretsiz Sony READER FOR PC / Mac veya Adobe Digital Editions yazılımıyla aktarın.

Reader

Otomatik senkronizasyondan sonra, okuyucuda e-Kitapları açın veya ücretsiz Adobe Digital Editions yazılımını kullanarak tolino cihazınıza manuel olarak aktarın.

Güncel Notlar

avatar
ACAR YALÇIN

Kanun güncellemeleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü kayıtları, yönetmelik güncellemeleri için ise Adalet Bakanlığı kayıtlarının esas alındığı derleme; 27.03.2015 tarih ve 6638 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la yapılan bakımından 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanır. Kimliğinin tespiti amacıyla tutulan kiiye, kimliği tespit edildikten sonra ve talepte bulunması halinde, bu amaçla tutulduğuna ve tutulma süresine dair bir belge verilir.

avatar
KORKMAZ YAVUZ

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun yanı sıra ceza muhakemesi bağlamında ihtiyaç duyulabilecek birçok Yönetmelik de bu alanda çalışan herkesin kolaylıkla ulaşabilmesi için metne eklenmiş. Söz konusu kanun ve yönetmelik metinleri için Mevzuat Bilgi Sistemi kayıtları esas alınmış. CU082 Ceza Muhakemesi Kanunu ve İlgili Mevzuat Zekerya YILMAZ 2005 Baskı, 960 Sayfa, ISBN 978-975-347-900-4

avatar
DOĞAN KARA

(2) Kararlarda, başvurulabilecek kanun yolu, süresi, mercii ve şekilleri belirtilir. Kararların açıklanması ve tebliği. Madde 35 – (1) İlgili tarafın yüzüne karşı verilen  ...

avatar
ÖZTÜRK ÖZDEMİR

Ceza Muhakemesi Kanunu Maddeleri Liste ve Detaylı görünüm olarak uygulamada yer almaktadır. - Kanun maddeleri ile ilgili içtihatlara ve madde gerekçelerini ... Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik kitabı en iyi fiyatla ... Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat.

avatar
ÇELİK YILDIRIM

7188 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. ... TÜRMOB MEVZUAT. 3568 Sayılı Kanun Yönetmelikler Mecburi ... 24 Oca 2018 ... Ceza Muhakemesi Kanunu'nun kişisel verilerin korunmasına ilişkin ... Katkı Sağlayan: Nurbaki Kaşıkçı; Kaynak: Mevzuat Bilgi Sistemi; Erişim ...