Borçlar Kanunu Sorumluluk ve Tazminat Hukuku - Açıklamalı- İçtihatlı.pdf

Borçlar Kanunu Sorumluluk ve Tazminat Hukuku - Açıklamalı- İçtihatlı

Turgut Uygur


Borçlar hukukunun Konusu ve Önemi
- Hukuki Muamele Çeşitleri
- Borçlar Kanunu ile Medeni Kanun İlişkisi
- Tazminat Miktarının Tayini / Tazminatın Tenkisi
- Cismani Zarar Halinde Lazım Gelen Zarar ve Ziyan
- Manevi Tazminat / Muhtelif Sebeplerin İçtimai Halinde
- İstihdam Edenlerin Mesuliyeti
- Müruruzaman / Masraftan Mütevellit Haklar
- Vaktinden Evvel İfa
- Bir Şeyin Yapılması veya Yapılmaması Borçları
- Alacaklıya Halef Olmak
- Borçların Sukutu / Cari Hesap
- İfanın Mümkün Olmaması / Alacaklının Fiili Halinde
- Müteselsil Borcun Sukutu / Ücret Tevkifi
- Borçluya Ait Defiler / Nefi ve Hasar
- Şufa Hakkı / İştira Hakkı
- Vefa Hakkı / Numune Üzerine Satım
- Satıcının Diğer Hakları
- Muacelliyet Şartları
- Müzayedenin Butlanı
- Tekeffül / Trampa
- Bağışlama / Bağışlama Vaadi
- Kabulün Neticeleri / Kira
- 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun, İcra ve İflas Kanununda, Özel Kanunlarda Tahliye, Kira Tespit Davaları
- İlgili Mevzuat

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı Turgut Uygur tarafından hazırlanmış, 8 ciltlik Borçlar Kanunu artık klasikleşmiş ve tüm hukukçuların kütüphanesinin demirbaşı olmuş eserlerdir. Konu hakkında bilmeniz gereken tüm bilgileri kapsayan külliyat, hem bilimsel hem de yargısal görüşlere yer verirken, Borçlar Kanunu ile illişkili hukuk dalları ve ilgili mevzuatı da kapsamaktadır.Sayfa Sayısı: 10000

Baskı Yılı: 2010


Dili: Türkçe
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık

Caferağa Mah. Bahariye Cad. Sekizler Apt. No:59 D.6 34710 Kadıköy / İstanbul 0 216 449 04 85-86 Açıklamalı – İçtihatlı. Cilt: 1 – 2 – İş Hukukundaki Temel Kavramlar, – Geçerli Fesih – Haklı Fesih Ayrımı Ve Feshin Son Çare Olması İlkesi, – Haklı Fesih – Haksız Fesih, – Derhal Fesih Hakkı, – Kıdem Tazminatının Hukuki Niteliği, – Kıdem Tazminatına Hak Kazandıran Şartlar, – Kıdem Tazminatından

8.95 MB Dosya boyutu
9789750212109 ISBN

Teknoloji

PC e Mac

E-Kitabı indirdikten hemen sonra tarayıcınızda "Şimdi Oku" aracılığıyla veya ücretsiz Adobe Digital Editions okuma yazılımıyla okuyun.

iOS & Android

Tabletler ve akıllı telefonlar için: ücretsiz tolino okuyucu uygulamamız

eBook Reader

EKitabı doğrudan www.pennymiller.com.au mağazasındaki okuyucuya indirin veya ücretsiz Sony READER FOR PC / Mac veya Adobe Digital Editions yazılımıyla aktarın.

Reader

Otomatik senkronizasyondan sonra, okuyucuda e-Kitapları açın veya ücretsiz Adobe Digital Editions yazılımını kullanarak tolino cihazınıza manuel olarak aktarın.

Güncel Notlar

avatar
ACAR YALÇIN

Özel Hukuk alanında son yıllarda ülkemizde baş döndürücü bir şekilde peşi peşine mevzuat değişiklikleri gerçekleştirilmiş olup, hiç şüphesiz en önemli değişikliklerden birisi de 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6101 sayılı Yürürlük Kanunu’dur. iş sağlığı ve güvenliği kitaplarından tamamen farklı kapsam ve konsepte hazırlanan bu eserimde;İş kazası ve meslek hastalıkları teftişlerinde edindiğim deneyimlerden hareketle aynı zamanda meslektaşlarım iş güvenliği profesyonellerinin sorunlarına ve bir türlü doyurucu cevap bulamadıkları başta; 6331 sayılı Kanundan doğan Tazminat hakları ile İş Güvenceleri ...

avatar
KORKMAZ YAVUZ

Kılıçoğlu, Ahmet M., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Turhan Kitabevi, Ankara, 2006, s. 60; Uygur, Turgut, Açıklamalı – İçtihatlı Borçlar Kanunu, Sorumluluk ve Tazminat Hukuku, Seçkin, Ankara, 2003, s. 234. Gezder, culpa in contrahendo sorumluluğuna ilişkin bir yasa boşluğu bulunduğunu belirtmektedir. Yazara göre, bu ...

avatar
DOĞAN KARA

...Hukuku - Açıklamalı- İçtihatlı. Borçlar hukuku'nun Konusu ve Önemi- Hukuki Muamele Çeşitleri- Borçlar Kanunu ile Medeni Kanun ve Tazminat Hukuku - Açıklamalı- İçtihatlı ile ilgili kitaplar. Taraflar dilerlerse sözlü, yazılı ve resmi şekilde yapabilirler (Uygur Turgut, Açıklamalı-İçtihatlı Borçlar Kanunu Sorumluluk ve Tazminat Hukuku, 8. cilt, Ankara, 2003, sh.4450-4452; Tekinay...

avatar
ÖZTÜRK ÖZDEMİR

Bu itibarla, Borçlar Kanunu'nun 45/2. maddesinde desteğin yardımından yoksun kalan “diğer kimseler” tabirinden, ölenle aralarında yakın ilişki bulunan anası, babası, eşi, çocukları, kardeşleri, nişanlısı, hatta evlilik dışı birlikte yaşadığı kimsenin anlaşılması gerektiği; miras hukuku …

avatar
ÇELİK YILDIRIM

YARGITAY İLAMI Taraflar arasındaki "Maddi ve Manevi tazminat" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul Asliye 1.Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 16.03.2004 gün ve 2001/477 E. 2004/64 K. sayılı kararın incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 4.Hukuk Dairesinin 21.06.2005 gün ve 2005/2523-6823 sayılı ilamı ...