Alemin Mükemmelliği Düşüncesi.pdf

Alemin Mükemmelliği Düşüncesi

Azer Abdurrahman

Gazzâlî’nin, “mevcut evrenden daha mükemmelini yaratmak imkân dâhilinde değildir” şeklinde ifade ettiği âlemin mükemmelliği ile ilgili düşüncesi, kendisi henüz hayattayken büyük tartışmaların ortaya çıkmasına sebep oldu. Bir Mâlikî fakihi olan İbnü’l-Müneyyir bundan çok rahatsız olacak ki, konu ile ilgili dile getirilen eleştirileri daha da geliştirerek ve sistematik hale getirerek bir eser yazar ve bu çalışmasından dolayı Gazzâlî muhaliflerinin en etkilisi olmayı başarır. XV. yüzyılda yaşayan ve tarihle ilgili çalışmalarıyla ünlenen Mısırlı bir düşünür Semhûdî, söz konusu eleştirilere çok etkili ve kapsamlı yanıtlar vermesi hasebiyle en önemli Gazzâlî savunucusu olarak da bilindi. Semhûdî, Gazzâlî’yi takip ederek, içerisinde belli bir amaca yönelik kötülükler ve iyilikleri aynı anda barındıran bu âlemin, mümkün âlemler içerisinden seçilen en mükemmel âlem olduğu görüşünü savunmaktadır. Ona göre âlemin en mükemmel şekilde yaratılması, Allah’ın hür seçiminin ve mutlak iradesinin bir sonucu olarak ve hikmetinin gerektirdiği en mükemmel oluş şeklinde tezahür eder. Allah’ın hikmeti iradesi ve kudretinin sınırsız olanı sınırlı yapabileceğini söyleyen Semhûdî, Allah için her zaman daha mükemmelini yaratmanın imkân dahilinde olmasına rağmen bir fert için en mükemmellik vasfının seçilmesi, seçilenin o an için en mükemmel olduğu ve onun Allah tarafından sınırlandırıldığı anlamına geldiğini savunur. Düşünür aynı zamanda bir vasıf olarak “mükemmelliğin”, tüm zamanlar için sabit kalan bir özellik olmadığını ve sürekli değişebileceğini söyler. Şöyle ki, mükemmel olarak var olan her şey, ilâhî hikmet böyle gerektirdiği için kendi zamanına göre en harika olarak yaratılmaktadır. İçinde bulunduğumuz âlemin, mümkün âlemlerin en mükemmeli olduğunun tartışılmaz gerçekliğini açıkça ortaya koymaya çalışan bu kitap, Arapça ve Türkçe olmak üzere iki bölümden oluşmakta olup, hem Semhûdî’nin söz konusu önemli eserinin Arapça tahkikli neşrini hem de İbnü’l-Müneyyir’in ileri sürdüğü eleştirilere karşı Semhûdî’nin geliştirdiği savunma çizgilerinin değerlendirilmesini Türkçe olarak siz değerli okurlara sunmaktadır. (Tanıtım Bülteninden)

"Mükemmelliği aramak sonu gelmez, bir çabadır". [2]. Mükemmellik, kültür ve değerler ile her açıdan birbirlerini tamamlayanlar olarak düşünülmelidir.

9.59 MB Dosya boyutu
9786054635818 ISBN
Gratis FİYAT

Teknoloji

PC e Mac

E-Kitabı indirdikten hemen sonra tarayıcınızda "Şimdi Oku" aracılığıyla veya ücretsiz Adobe Digital Editions okuma yazılımıyla okuyun.

iOS & Android

Tabletler ve akıllı telefonlar için: ücretsiz tolino okuyucu uygulamamız

eBook Reader

EKitabı doğrudan www.pennymiller.com.au mağazasındaki okuyucuya indirin veya ücretsiz Sony READER FOR PC / Mac veya Adobe Digital Editions yazılımıyla aktarın.

Reader

Otomatik senkronizasyondan sonra, okuyucuda e-Kitapları açın veya ücretsiz Adobe Digital Editions yazılımını kullanarak tolino cihazınıza manuel olarak aktarın.

Güncel Notlar

avatar
ACAR YALÇIN

İbn-i Rüşd'ün felsefesinde Allah-alem münasebeti. İbrahim Memiş - Selçuk Üniversitesi. İbn-i Sina'da müzik düşüncesi: Kitabuş-Şifa adlı eser esas alınarak. Bu makalede ele alacağımız mükemmel âlem düşüncesi Kindî'nin önemi, âlemin mükemmelliği konusunda İslâm düşüncesinde bu konuyu en kapsamlı olarak ele alan ilk filozof olmasıdır.

avatar
KORKMAZ YAVUZ

Hasılı, İslam düşüncesi, medeniyet ürünü olan başka- Şöyle ki kelâm ilminin bu umdeleri kabul ve savunma ca pek çok kaynak yanında Yunan düşüncesinden de refleksinin oldukça gelişkindir. Öte yandan bu durum, istifade etmiştir.

avatar
DOĞAN KARA

KİNDÎ’DE ÂLEMİN MÜKEMMELLİĞİ . Kindî (ö.873) İslâmfelsefesinin kurucu şahsiyetleri arasında yer almaktadır. Eski Yunandüşüncesiyle ilk karşılaşmanın gerçekleştiği dönemde İslâm düşüncesi ile EskiYunan arasında bağ kurabilmiş ve fikirlerini belirli bir sistem dâhilinde elealmıştır. Azer Abdurrahman, Semhudi'nin İdahu'l-Beyan'ı ve Alemin Mükemmelliği Düşüncesi en uygun fiyatıyla Okuyanboga.com'da. Tüm siparişlere not defteri ve kitap hediye

avatar
ÖZTÜRK ÖZDEMİR

Farabi. Kusursuzlukla, mükemmelliği karıştırmamaya dikkat ediyorum. Mükemmellik elde edilebilir ancak kusursuzluk Tanrısaldır. Michael J. Fox. Mükemmellik peşinde olmak, insan ruhuna musallat...

avatar
ÇELİK YILDIRIM

Alemin mükemmelliği düşüncesi yeni-Platoncu sudur teorisine kadar giden izlere sahip olsa bile, farklı disiplinleriyle Müslüman düşünürlerce kabul edilir. Günümüzde bir çok Müslüman bu düşünceyi Gazali'nin eserlerinden tanıdı. Halbuki iyimser varlık teorisi Gazali'ye ait olmadığı gibi düşünceyi savunanların bir Academia.edu is a place to share and follow research.