Türk Borçlar Kanunu.pdf

Türk Borçlar Kanunu

İsmail Ercan

TÜRK BORÇLAR KANUNU BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER Birinci Bölüm: BORÇ İLİŞKİSİNİN KAYNAKLARI İkinci Bölüm: BORÇ İLİŞKİSİNİN HÜKÜMLERİ Üçüncü Bölüm: BORÇLARIN VE BORÇ İLİŞKİLERİNİN SONA ERMESİ, ZAMANAŞIMI Dördüncü Bölüm: BORÇ İLİŞKİLERİNDE ÖZEL DURUMLAR Beşinci Bölüm: BORÇ İLİŞKİLERİNDE TARAF DEĞİŞİKLİKLERİ İKİNCİ KISIM: ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM: SATIŞ SÖZLEŞMESİ İKİNCİ BÖLÜM: MAL DEĞİŞİM SÖZLEŞMESİ Üçüncü Bölüm: BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ Dördüncü Bölüm: KİRA SÖZLEŞMESİ Beşinci Bölüm: ÖDÜNÇ SÖZLEŞMELERİ Altıncı Bölüm: HİZMET SÖZLEŞMELERİ Yedinci Bölüm: ESER SÖZLEŞMESİ Sekizinci Bölüm: YAYIM SÖZLEŞMESİ Dokuzuncu Bölüm: VEKÂLET İLİŞKİ LERİ Onuncu Bölüm: VEKÂLETSİZ İŞGÖRM E On Birinci Bölüm: KOMİSYON SÖZLEŞMESİ On İkinci Bölüm: TİCARİ TEMSİLCİLER, TİCARİ VEKİLLER VE DİĞER TACİR YARDIMCILARI On Üçüncü Bölüm: HAVALE On Dördüncü Bölüm: SAKLAMA SÖZLEŞMELERİ On Beşinci Bölüm: KEFALET SÖZLEŞMESİ On Altıncı Bölüm: KUMAR VE BAHİS On Yedinci Bölüm: ÖMÜR BOYU GELİR VE ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMELERİ On Sekizinci Bölüm: ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Birinci Bölüm: GENEL HÜKÜMLER İkinci Bölüm: DİĞER HÜKÜMLER TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN BİRİNCİ KISIM: AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR İKİNCİ KISIM: GENEL ESASLAR ÜÇÜNCÜ KISIM: AYIPLI MAL VE HİZMETLER Birinci Bölüm: AYIPLI MALLAR İkinci Bölüm: AYIPLI HİZM ETLER DÖRDÜNCÜ KISIM: TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ Birinci Bölüm: TAKSİTLE SATIŞ İkinci Bölüm: TÜKETİCİ KREDİLERİ Üçüncü Bölüm: KONUT FİNANSMANI Dördüncü Bölüm: ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞI Beşinci Bölüm: DİĞER TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ BEŞİNCİ KISIM: TÜKETİCİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ VE MENFAATLERİNİN KORUNMASI ALTINCI KISIM: TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YEDİNCİ KISIM: TÜKETİCİ KURULUŞLARI Birinci Bölüm: TÜKETİCİ KONSEYİ VE REKLAM KONSEYİ İkinci Bölüm: TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ SEKİZİNCİ KISIM: YARGILAMA, DENETİM VE CEZAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER DOKUZUNCU KISIM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN (Tanıtım Bülteninden)

TÜRK BORÇLAR KANUNU > - Genel Hükümler > - Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Zamanaşımı > - Zamanaşımı > - A. Süreler > Madde 147 - II. Beş yıllık zamanaşımı Madde Listesi Madde 147 - II. I. Genel Olarak. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK)’nda kiracı veya kiraya verenin gerçek ya da tüzel kişi olmasına farklı bir sonuç bağlanmadığı gibi, 6570 sayılı mülga Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanun (GKHK)’dan farklı olarak ticari – ticari olmayan kira ayrımı da yapılmamıştır.Ancak 6098 sayılı TBK’nın 4/2/2011 tarihli Resmi Gazete’de ...

5.29 MB Dosya boyutu
9786059637428 ISBN
Gratis FİYAT

Teknoloji

PC e Mac

E-Kitabı indirdikten hemen sonra tarayıcınızda "Şimdi Oku" aracılığıyla veya ücretsiz Adobe Digital Editions okuma yazılımıyla okuyun.

iOS & Android

Tabletler ve akıllı telefonlar için: ücretsiz tolino okuyucu uygulamamız

eBook Reader

EKitabı doğrudan www.pennymiller.com.au mağazasındaki okuyucuya indirin veya ücretsiz Sony READER FOR PC / Mac veya Adobe Digital Editions yazılımıyla aktarın.

Reader

Otomatik senkronizasyondan sonra, okuyucuda e-Kitapları açın veya ücretsiz Adobe Digital Editions yazılımını kullanarak tolino cihazınıza manuel olarak aktarın.

Güncel Notlar

avatar
ACAR YALÇIN

Tarih: 4 Şubat 2011 / 11:31Kategori: Borçlar Kanunu Mevzuatı, Kanunlar. 6101 Sayılı Kanun - Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun.

avatar
KORKMAZ YAVUZ

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu‟nda hizmet sözleĢmesi, iĢçinin iĢverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle iĢ görmeyi ve iĢverenin de. Türk Borçlar Kanunu / Cep Kanunları 05 - BETA BASIM YAYIM -Av. Celal Ülgen - *Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkı.

avatar
DOĞAN KARA

KANUNLAR, NİSAN 2018 (Ek-101) 10757 TÜRK BORÇLAR KANUNU Kanun Numarası: 6098 Kabul Tarihi : 11/1/2011 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 4/2/2011 Sayı: 27836 Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5 Cilt : 50 BİRİNCİ KISIM

avatar
ÖZTÜRK ÖZDEMİR

Türk Borçlar Kanunu 6098 Sayılı Kanun. Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur. İrade açıklaması, açık

avatar
ÇELİK YILDIRIM

Türk Borçlar Kanunu'nun 350'nci Maddesi'ne göre meskenini kiraya verenin eşi, çocukları, torunları, annesi, babası, dedesi ve kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konut gereksiniminin bulunması durumunda kira sözleşmesi fesh edilebiliyor. Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan bu hükme benzer bir hüküm 818 sa-yılı Borçlar Kanunu’nda bulunmamaktadır. Bununla birlikte halen yü-rürlükte olan 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun uygulamasında, doktrin 9 Henrich Honsell/ Nedim Peter Vogt/ Wolfgang Wiegand, Basler Kommentar,