İstanbul Kültür Üniv.Hukuk Fak.Dergisi 2.Cilt(C:16 S:2).pdf

İstanbul Kültür Üniv.Hukuk Fak.Dergisi 2.Cilt(C:16 S:2)

Sevgili hocamız Prof. Dr. Merih Kemal Omağa Armağan çıkarmak bize nasip olduğu için çok mutluyuz. Bu konuda Dekanlığımıza izin verdiği için kendilerine müteşekkiriz. Elbette ki armağan, hocamıza duyduğumuz sevginin, saygının bir tezahürüdür. Bunda kuşku yok. Ancak engin vizyonu, hoşgörüsü, sarsılmaz dirayeti, yüksek temsil kabiliyeti, çalışkanlığı, yenilikçiliği ve önderliği ile sıra dışı örnek bir akademisyen olan sevgili hocamızın değeri ve sevgisi armağanlara sığmayacak kadar büyüktür. Tevazu, vakar, erdem, insan sevgisi onun en karakteristik vasıflarındandır. Çok iyi bir aile babası olduğu da herkes tarafından bilinmektedir. Bu nedenle kendisi ile aynı kurumda çalışıyor olmaktan büyük bir onur duyduğumu belirtmek isterim. Armağana ilgi çok büyük olmuştur. Titiz bir inceleme sonucu yayınlanmasına karar verilen eserler, iki hakemli cilt ve bir hakemsiz cilt olmak üzere toplam üç cildi oluşturacak sayıya ulaşmıştır. Hakemli makale sayısı çok fazladır. Bu da, armağanlarda genellikle fazla olmayan kalitenin bu armağanda üst düzeyde var olduğunu göstermektedir. Bu sonuca bakarak, gerçekten hocamıza yakışan bir armağanın ortaya çıktığını söylemek mümkündür. Bu da üstümüze aldığımız büyük sorumluluğun ve ağır yükün gereğini yerine getirebilmiş olmanın mutluluğunu bize yaşatmaktadır. Burada sevgili hocamızın bilimsel niteliklerini, üstün akademisyenliğini ve örnek idareciliğini, Fakültemizde şu anda üstlenmiş olduğu Anabilim Dalı Başkanlığını, Bölüm Başkanlığını, Üniversite Yönetim Kurulu üyeliğini , Fakülte kurullarındaki fonksiyonunu irdeleyecek değiliz. Herkes tarafından çok iyi bilinen hususları anlatmaya kalkışmak hem hadsizlik hem de malumu ilan etmek olur. O bütün bu üstün meziyetleriyle hep örneğimiz ve önderimiz olmuştur. Prof. Dr. Merih Kemal Omağ gibi ulu bir çınarın öğrencisi, araştırma görevlisi veya yanında çalışan öğretim görevlisi olmak herhalde bir insanın başına gelebilecek en güzel şeylerden biridir. Hocamızla ilgili öğrenci memnuniyetinin fakülte ortalamasının çok üstünde olduğu hatırlanırsa burada ne söylemek istediğimiz daha güzel anlaşılır. Her akademisyen hoca yetiştiremez. Bu çok farklı bir isteği, özveriyi ve emek harcamayı gerektirir. Sevgili hocamız fakültemizde, yetiştirdiği bilim insanlarıyla da öne çıkmaktadır. Bu nedenle de, İKÜ Hukuk Fakültesinin bugün itibariyle Türkiyenin en iyi vakıf hukuk fakültesi olmasına en büyük katkıyı sağlayanların arasında hocamız da bulunmaktadır. Kültür Hukuk sizinle daima daha da güçlü. İyi ki varsınız sevgili Hocam. İyi ki bizimlesiniz. Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bahri ÖZTÜRK  (Önsözden) Kitapta Bulunan Konu Başlıkları Yargıtay Kararları Işığında Hayâsızca Hareketler Suçu (TCK m.225), Yrd. Doç. Dr. Z. Özen İNCİ Müdürlerin Haklı Sebeplerin Varlığı Halinde Azli veya Temsil Yetkilerinin Sınırlandırılması, Yrd. Doç. Dr. Çağla KANDIRALIOĞLU CUYLAN Vergi İdaresinin Avukatlardan Müvekkilleriyle İlgili Olarak Talep Edebileceği Bilgilerin Hukuki Çerçevesi, Yrd. Doç. Dr. Tuğçe KARAÇOBAN GÜNEŞ Ticaret Sicili Müdürlüğü Kararlarına İtiraz Edebilecek Kişiler, Doç. Dr. Özlem KARAMAN COŞGUN Acentenin Hastalık veya Yaşlılık Gerekçesiyle Acentelik Sözleşmesini Feshetmesi Halinde Denkleştirme İsteminin Durumu, Yrd. Doç. Dr. Argun KARAMANLIOĞLU Markaların Miras Yoluyla İntikali ve Miras Kalan Markalardan Türetilen Yeni Markalar Üzerindeki Mülkiyet Hakkının Hukuki Niteliği, Doç. Dr. Emrullah KERVANKIRAN Acente ve Acentelik Sözleşmesi, Öğr. Gör. Nilüfer KÖKER, LL.M. Deniz Yoluyla Taşınan Tehlikeli ve Zararlı Maddelerden Kaynaklanan ZararınTazmini ve Sorumluluğu Hakkında Milletlerarası Sözleşme, Yrd. Doç. Dr. Gülfer KUYUCU MERİÇ İşverenin İşçiyi Gözetme Borcu Bağlamında Mobbing Uygulamalarının Yargıtay ve Öğreti Işığında Değerlendirilmesi, Şerife KUZGUN – Ersan KUZGUN Ceza İnfaz Kurumlarında Bulunan Tutuklu ve Hükümlüler İçin, Öfke Kontrolü Programlarının Önemi, Öfke–Suç İlişkisi, Yrd. Doç. Dr. Münevver MERTOĞLU Milletlerarası Özel Hukukta Atıf (Renvoi), Arş. Gör. Barış MESCİ Limited Şirketin Ödenmeyen Kamu Borçlarından Ortakların Sorumluluğunun AYMnin 5766 Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin İptal Kararı Işığında Değerlendirilmesi, Dr. Sefer OĞUZ Net İşletme Sermayesi ve Cari Oran İlişkisi: Borsa İstanbuldan Seçilmiş İşletmeler Üzerine Bir İnceleme, Yrd. Doç. Dr. Aclan OMAĞ Halka Açık Anonim Şirketlerde Zorunlu Pay Alım Teklifi, Ozan ORAN Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Kapsamında Türk Hukukunda Fikir ve İletişim Özgürlüğü, Av. Dr. Osman Hakan ÖNCEL Avrupa Sosyal Haklar Komitesi İçtihatlarında Kamu Görevlilerinin Sendikal Özgürlüğü, Mcf. Dr. Lale Burcu ÖNÜT Kötüleme Suretiyle Haksız Rekabet Eylemi ve Bazı Özel Durumlar, Yrd. Doç. Dr. R. Tamer PEKDİNÇER Sınaî Mülkiyet Kanunu Üzerine Bir İnceleme, Dr. Orhan SEKMEN Gemi Satışı Sözleşmesinin Kurulma Anı, Dr. Aslıhan SEVİNÇ KUYUCU Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapılış Usulü, Arş. Gör. Serkan SEYHAN Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Aydınlatılmış Onam Sorunu, Yrd. Doç. Dr. İpek Sevda SÖĞÜT Uluslararası Sorumluluk Hukukunda Atıf Mefhumu, Dr. M. Emrah TANYILDIZI 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna Göre Tüketici Sıfatı, Doç. Dr. Nihat TAŞDELEN Türk Ticaret Kanununa Göre Gemi Kira Sözleşmelerinde Kiraya Verenin Ayıptan Sorumluluğu, Arş. Gör. Melda TAŞKIN Anonim Şirketin Sonu: Hamiline Yazılı Pay Senetleri İçin Öngörülen Yeni Düzenlemeler, Yrd. Doç. Dr. Muharrem TÜTÜNCÜ 6361 Sayılı Kanunun 9-3 Hükmünün Uygulanma(ma)sına İlişkin Yargıtay Kararının Değerlendirilmesi (Temel Borç İlişkisinden Doğan Kişisel Defilerin Faktoring Şirketine İleri Sürülüp Sürülemeyeceği Sorunu), Yrd. Doç. Dr. Özge UZUN KAZMACI – Yrd. Doç. Dr. Esra HAMAMCIOĞLU Sahte veya Tahrif Edilmiş Çekin Ödenmesinden Kaynaklanan Sorumluluk, Yrd. Doç. Dr. Hilal (YENER) TANIN Sigortalının Sigortacının Rücu Haklarını Koruma Yükümlülüğüne İlişkin TTK Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Yrd. Doç. Dr. Kübra YETİŞ ŞAMLI Yüksek Seçim Kurulu Kararlarına Karşı Yargı Yolunun Değerlendirilmesi, Dr. Ceren YILDIZ ÇEVİRİLER Alman İş Hukukunda Toplu Sözleşme Sistemi, Prof. Dr. Sebastian KREBBER, Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Yeliz BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU Alman Hukukuna Göre Aciz Halinde İş Hukuku, Prof. Dr. Wolf–Dietrich WALKER, Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Cemil SİMİL (Tanıtım Bülteninden)

TR Dizin Atıf Sayısı. İstanbul Hukuk Mecmuası, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından yayımlanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Hukuk Fak. Dergisi. Merih Kemal OMAĞ'a Armağan - Cilt: II İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:16 - Sayı:2 Temmuz 2017.

9.74 MB Dosya boyutu
1309883717081 ISBN

Teknoloji

PC e Mac

E-Kitabı indirdikten hemen sonra tarayıcınızda "Şimdi Oku" aracılığıyla veya ücretsiz Adobe Digital Editions okuma yazılımıyla okuyun.

iOS & Android

Tabletler ve akıllı telefonlar için: ücretsiz tolino okuyucu uygulamamız

eBook Reader

EKitabı doğrudan www.pennymiller.com.au mağazasındaki okuyucuya indirin veya ücretsiz Sony READER FOR PC / Mac veya Adobe Digital Editions yazılımıyla aktarın.

Reader

Otomatik senkronizasyondan sonra, okuyucuda e-Kitapları açın veya ücretsiz Adobe Digital Editions yazılımını kullanarak tolino cihazınıza manuel olarak aktarın.

Güncel Notlar

avatar
ACAR YALÇIN

Hukuk Araştırmaları Dergisi (HAD)-1992-1993 ... Cilt: 18, Sayı: 2, Yıl: 2012 (Özel Sayı) ... Cilt: 16, Sayfa: 3-4, Yıl: 2010 ... Fakültesi Göztepe Yerleşkesi B.Blok 118/ 2 34722 Kadıköy/İSTANBUL; [email protected]; 0 216 777 22 00 ... ... Hülya Taş Korkmaz, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, ... Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014/11, C.63, Cilt 2, s.1997-2005, Ankara.

avatar
KORKMAZ YAVUZ

İstanbul Kültür Üniv.Hukuk Fak.Dergisi 3.Cilt(C:16 S:2) en uygun fiyat ve hızlı kargo seçenekleriyle idefix'te. Hemen İstanbul Kültür Üniv.Hukuk Fak.Dergisi 3.Cilt(C:16 S:2) satın alın, indirimli ve avantajlı seçenekleri kaçırmayın!

avatar
DOĞAN KARA

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi 58 yıllık deneyimi ile parlak bir geçmişe sahip Kültür Koleji Vakfı (KEV) tarafından 1997 yılında kurulmuştur.

avatar
ÖZTÜRK ÖZDEMİR

Fak, Antropoloji), Güz. Fen Fakültesi Matematik, Fizik ve Astronomi Dergisi, cilt.2, ss.1-8, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi). 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul'da Bilgi ve İnsan, İst.Üniv.

avatar
ÇELİK YILDIRIM

İstanbul Kültür Üniv.Hukuk Fak.Dergisi 3.Cilt(C:16 S:2) ₺82.00 ₺100.00 Sevgili hocamız Prof. Dr. Merih Kemal Omağ'a Armağan çıkarmak biz