Sağlık Hakkı Uluslararası Hukukta.pdf

Sağlık Hakkı Uluslararası Hukukta

Ezeli Azarkan

Bu çalışma, sağlık hakkını, uluslararası hukukunun gelişmekte olan bir konusu olarak araştırmayı ve tartışmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada sağlık hakkı, insanlık onurunun temel bileşenini oluşturan bir değer olduğu savunulmaktadır.   Sağlık hakkı tarihi incelendiğinde açıkça görülecektir ki, toplumlar  ya hümanist  ya ekonomik ya da politik nedenlerden dolayı insan sağlığını korumak için tedbirler almayı uzun zamandan beri düşünmektedirler. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabul edilmesinden bu yana da, sağlığın bir insan hakkı olduğu fikri savunulmaktadır. Bu Beyannamenin kabulünden sonra, birçok uluslararası andlaşma ve ulusal anayasalarda sağlık hakkı  vurgulanmıştır.  Ancak uluslararası alanda sağlık hakkının sınırları hakkında tam bir uzlaşı ve netlik söz konusu değildir.   Bu nedenle bu çalışmada uluslararası alanda sağlık hakkının gerekçesi, kaynakları ve kapsamı üzerine odaklanmaktadır.  Sağlık hakkının güvenliği ve gelişimi düzenlenen uluslararası bağlayıcı yükümlülükler, uluslararası sağlık hukuku ile uluslararası hukuk arasındaki ilişki, Dünya Sağlık Örgütünün standartları kapsamında uluslararası sağlık hukuku, uluslararası sağlık yönetimi ve sağlık hakkına ilişkin uluslararası sağlık düzenlemeleri bu çalışmada incelenen konular arasındadır.  Günümüz dünyasının belirleyici özelliği olan hızlı ve genişleyen küreselleşme göz önüne alındığında, uluslararası alanda sağlık hakkının sağlam bir sisteme dayanmasına duyulan ihtiyaç hiç bu kadar büyük olmamıştır. Umuyorum ki bu kitap uluslararası hukukta sağlık hakkının anlaşılmasına yönelik bir katkı sağlayabilir. Kitapta Bulunan Konu Başlıkları Sağlık Hakkının Kavramsal Temelleri /Sağlık Hakkı ve Uluslararası Hukukla İlişkisi/Sağlık Hakkının Hukuksal ve Diğer Yöntemlerle Tanınması/Sağlık Hakkı Güvenliği ve Gelişimi İçin Uluslararası Bağlayıcı Yükümlülükler/Uluslararası Sağlık Hukuku ve Uluslararası Hukuk/Dünya Sağlık Örgütünün Standartları Kapsamında Uluslararası Sağlık Hukuku/Uluslararası Sağlık Yönetimi/Uluslararası Sağlık Düzenlemeleri (Tanıtım Bülteninden)

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu. Ana Sayfa Etkinlikler Kongre 5. Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresi. Sağlık Alanında Vücut Korsanlığı ve Ceza Hukuku sorumluluğu. İşçi sağlığı iş güvenliğinin önlemeyi hedeflediği riskler, sağlık, yaşam, çalışma hakkı gibi temel halinde uluslararası sözleşmeye üstünlük tanınmasına ilişkin hükümle birlikte, uluslararası hukuk...

3.92 MB Dosya boyutu
9789750250415 ISBN
Gratis FİYAT

Teknoloji

PC e Mac

E-Kitabı indirdikten hemen sonra tarayıcınızda "Şimdi Oku" aracılığıyla veya ücretsiz Adobe Digital Editions okuma yazılımıyla okuyun.

iOS & Android

Tabletler ve akıllı telefonlar için: ücretsiz tolino okuyucu uygulamamız

eBook Reader

EKitabı doğrudan www.pennymiller.com.au mağazasındaki okuyucuya indirin veya ücretsiz Sony READER FOR PC / Mac veya Adobe Digital Editions yazılımıyla aktarın.

Reader

Otomatik senkronizasyondan sonra, okuyucuda e-Kitapları açın veya ücretsiz Adobe Digital Editions yazılımını kullanarak tolino cihazınıza manuel olarak aktarın.

Güncel Notlar

avatar
ACAR YALÇIN

A. Sağlık Hakkına İlişkin Normatif Düzenlemelerin Bilançosu 11 1. Uluslararası Düzlemde Üretilen Belgelerde Sağlık Hakkı 13 a. Sağlık Hakkının Doğuşu: WHO Anayasası 13 b. İnsan Hakları Manzumesinde Sağlık Hakkı 18 (1) Evrensel İnsan Hakları Bildirisi 18 (2) Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar ... III. SAĞLIK HAKKI Sağlık hakkı içerisinde hasta hakkı, sağlık profesyonellerinin ödev-leri ve sorumlulukları, sağlık riskleri ve bunların onarımı, sağlık bakı-cılarının sorumlulukları ile mağduriyetlerin giderilmesi hususları yer almaktadır.9 Ayrıca sosyal güvenlik hakkı çalışanların mesleki hastalıkları ile

avatar
KORKMAZ YAVUZ

Sağlık Hakkı. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi; Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi; Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi'nin 24 No'lu Genel Tavsiyesi: Kadınlar ve Sağlık; Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme

avatar
DOĞAN KARA

Uluslararası platformda “kadının insan hakları” kavramı ise ilk kez 1993 yılında Viyana ... Modern insan hakları hukuku açısından bakıldığında sağlık konusunda. “Anayasa Hukuku Açısından Sağlık Hakkı (Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla)” isimli takdim tezi ile 2012 yılında profesörlük ünvanını kazanan Üzeltürk'ün çok ...

avatar
ÖZTÜRK ÖZDEMİR

SAĞLIK HAKKI NEDİR? ULUSLARARASI BELGELERDE SAĞLIK HAKKI. 1948'de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 25.maddesi; "1. Herkesin kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için beslenme, giyim, konut ve tıbbi bakım hakkı vardır.

avatar
ÇELİK YILDIRIM

Uluslararası ve ulusal mevzuat ışığında sağlık hukuku ile ilgili emsal yargı kararlarını ... 2, “Uluslararası Hukukta “sağlık hakkı” ve “hasta hakları”, Yrd. Doç.